Opis delovnega mesta:

 • Projektiranje tehnologije in razvoj novih tehnoloških postopkov,
 • Priprava podlog za ponudbe (kalkulacije),
 • Priprava delavniške dokumentacije za izdelavo (načrti, izračuni),
 • Tehnološka priprava dela – naročanje materiala (specifikacije), tehnološka navodila in postopki, DWG načrti pozicij za programe, terminski plani za izdelavo,
 • Planiranje in vodenje montaž in remontov,
 • Spremljanje objekta v fazi proizvodnje in skrb za potrebne korekcije,
 • Evidentiranje morebitnih sprememb v fazi proizvodnje.

Od kandidata pričakujemo:

 • Znanje računalniških programov Word, Excel,
 • CAD,
 • Spoznati se mora z najpomembnejšimi in sodobnimi dogajanji in razvojem v proizvodnih vejah, zlasti z lastnostmi gradiv za tehnološke naprave, z osnovami merne in regulacijske tehnike,
 • Poznati mora temeljne zakonitosti ekonomskih in družboslovnih ved in še posebej z vprašanji ohranjanja varnega in zdravega okolja
 • Poznavanje statističnih metod in standardov pri ugotavljanju kakovosti proizvoda
 • Poznavanje zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu

Nudimo:

 • Delo za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
 • Dopoldansko delo,
 • Dodatna izobraževanja in usposabljanja,
 • Z delom lahko pričnete takoj.

 

Svoje ponudbe z dokazili pošljite v 15 dneh na sedež podjetja: Ecom Ruše d.o.o., Ob železnici 5, 2342 Ruše ali po e-pošti: stramec@ecom.si