Neprekinjeno izpopolnjevanje, timsko delo, osebna in kolektivna zavest o odgovornosti za kvaliteto, nam je ob velikih finančnih vlaganjih in trudu vseh zaposlenih omogočilo, da danes obvladujemo tehnologijo preoblikovanja, odrezavanja in varjenja:

1. jekel po DIN EN 10025 (skupina 1):

 • 1.0038 S 235 JRG 2 (RSt 37-2),
 • 1.0425 P 265 GH (HII),
 • 1.5415 16 Mo 3 (15 Mo 3),

2. drobnozrnatih konstrukcijskih jekel (skupina 5):

 • 1.0566 P 355 NL1 (T STE 355),
 • COR – TEN A,
 • COR – TEN B,

3. nerjavnih avstenitnih jekel (skupina 6):

 • 1.4571 X 6CrNiMoTi 17 12 2,
 • 1.4301 X 5 CrNi 18/10,
 • 1.4306 X 2CrNi 19/11,
 • 1.4404 X 2CrNiMo 17/12/2,
 • 1.4828 X 15CrNiSi 20/12,
 • 1.4845 X 12CrNi 25/21,
 • 1.4841 X 15CrNiSi 25/20,
 • 1.4541 X CrNiTi 18/9,

4. avstenitnih jekel brez ferita (skupina 7):

 • 1.4539 X 1 NiCrMoCuN 25 20 5,

5. aluminijastih materialov (skupine AL1, AL2, AL3),

6. z umetno maso prevlečenih materialov.