Naziv operacije: Digitalna preobrazba v podjetju Ecom Ruše d.o.o..

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na javnem razpisu »P4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSP«.

 Projekt znaša 164.972 EUR od tega znašajo lastna sredstva 65.989 EUR in nepovratna spodbuda 98.983 EUR.

Glavni namen/cilj operacije: investicija in planirani ukrepi bodo omogočili večjo avtomatizacijo dela proizvodnega procesa, nabave, prodaje, kadrovske in razvojne funkcije ter dvig digitalnih kompetenc zaposlenih. Digitalna transformacija bo vplivala na boljšo učinkovitost, višji nivo storitve, večjo fleksibilnost in odzivnost. S pomočjo digitalne transformacije si želimo ustvariti prilagodljive poslovne procese, ki bodo odporni na spremembe tudi v prihodnosti.

Cilji operacije so:  večja konkurenčnost, povečanje razvojne naravnanosti, izboljšanje kompetenc zaposlenih, dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni strani www.eu-skladi.si.